Concreet activatieplan voor ‘s-Gravenzande i.s.m. Bureau Cosi

‘s-Gravenzande heeft genoeg om trots op te zijn. Zo ervaren bezoekers dat het centrum een goed winkel en horeca aanbod heeft. Het heeft een gezellig centraal marktplein, veel zelfstandige ondernemers met echt gespecialiseerd divers aanbod en je kan er gratis parkeren. Toch maakt de BIZ van ’s-Gravenzande zich zorgen om de toekomst van het centrum. Volgens de hen zit de uitdaging vooral in het binden van bestaande bezoekers en het verleiden van nieuwe bezoekers (toeristen) en zorgen dat er voor de toekomst een betekenisvol centrum staat. Ook is er behoefte aan meer betrokkenheid om gezamenlijk een aantrekkelijk centrum te realiseren en behouden. 

Tijd om te investeren in een strategie waarmee ze bezoekers wil verleiden en verblijden.

In een 4-tal stappen hebben we (bureau Cosi, Bezoek Westland en Boost your Inner City) samen met betrokkenen een sociale merkstrategie met een concreet merkactivatieplan opgesteld. Met als doel het centrum van ‘s-Gravenzande aantrekkelijker maken. Voor bewoners, voor bezoekers en voor ondernemers.

Stap 1 – Ambitie helder

Stap 1 is om de ambitie helder te hebben. Wat zijn de wensen waar willen we in de toekomst staan en waar staan we nu? Ambitie van ‘s-Gravenzande is verhogen lokale betrokkenheid ondernemers, band versterken met haar eigen inwoners en potentiële bezoekers verleiden.

Stap 2 – Doelgroep helder

In stap 2 wordt bekeken wie de doelgroep is. Uit het onderzoek van Mindlogix kwam dat de bewoners van ‘s-Gravenzande het meest passen binnen het B-profiel (komen met kinderen, familie, vrienden, ontmoeten is belangrijk, gevoelig voor gezelligheid en huiselijkheid, persoonlijke aandacht, combineren boodschappen met recreatief winkelen) en daarop volgend het A-profiel (houden van winkelen, kopen graag en veel, gevoelig voor mening van autoriteit, status is belangrijk, volgen mode en trends, onafhankelijk en minder loyaal). Beide profielen zijn door betrokken uitgewerkt naar lokale persona’s. 

De huidige metalen wand, die veel verhalen vertelt, maar niet de juiste uitstraling heeft.

Stap 3 – Formuleren merkbelofte

Stap 3 is het formuleren van de merkbelofte, waarmee we de harten van de inwoners en bezoekers willen veroveren. ’s-Gravenzande heeft zich de afgelopen jaren geprofileerd als (koop)stad aan zee. Hiermee zijn geen nieuwe bezoekers weten te verleiden. We zijn op zoek gegaan met Bezoek Westland en betrokken naar het unieke van ’s-Gravenzande. Dit bleek vooral de ligging tussen de kassen en kust en het aanbod dat grotendeels bestaat uit zelfstandige speciaalzaken. Deze zijn vertaald in merkwaarden die als uitgangspunt dienen voor het activatieplan. Deze geeft richting, niet alleen aan de marketing, communicatie en events, maar ook aan de inrichting van de openbare ruimte, het aanbod van ondernemers, acties en andere initiatieven vanuit de stad. Ook dient dit als toetsingskader voor nieuwe initiatieven. 

Stap 4 – Vertalen naar concreet activatieplan

Stap 4 is het benoemen van gedragen acties voor de komende jaren. Het centrum van ’s-Gravenzande betekenis geven gaat niet vanzelf. Wij moeten daar allemaal ons steentje aan bijdragen als ondernemer, gemeente, vastgoedeigenaar maar ook als inwoner en bezoeker. Samen maken en vertellen we het verhaal van ’s-Gravenzande door de merkwaarden te laden over de gehele breedte van het gebied. Om dit gericht te kunnen doen is een activatieplan nodig. Zo blijft het niet bij een verhaal op papier. Samen met betrokken en Boost Your Inner City hebben voor de onderstaande vier pijlers acties benoemd: 

• Marketing en communicatie 

• Evenementen en activiteiten

• Inrichting van de buitenruimtes 

• Faciliteiten en voorzieningen 

Hoe nu verder?

De BIZ van ‘s-Gravenzande is nu bezig met de uitrol van het activatieplan. Een van de eerste stappen die ze hierin heeft genomen is het verbeteren van de marketing en communicatie door het verhaal te vertalen in een merkconcept (beeldmerk, huisstijl etc). Samen met het activeren van ondernemers om aan de slag te gaan met de acties uit het activatieplan door het inrichten van werkgroepen, een jaarplanning te maken en financiële middelen te organiseren voor de uitvoer.

Benieuwd hoe we de inwoners van jouw binnenstad (weer) verliefd kunnen maken? Neem contact met ons op!